Informacje organizacyjne

Drodzy uczestnicy oraz goście. Kilka ostatnich wiadomość organizacyjnych przed jutrzejszym dniem 🙂

  • Nie zapewniamy miejsc parkingowych dla gości na terenie pałacu. Niezarejestrowane samochody produkcji innej niż włoskie parkują poza terenem pałacu wzdłuż ulic lokalnych z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym.
  • Pierwszeństwo we wjeździe na teren pałacu mają pojazdy zarejestrowane. Organizatorzy mają prawo do weryfikacji zgłoszenia przy wjeździe. W przypadku wyczerpania miejsc na terenie zlotu, auta niezarejestrowane nie będą wpuszczane na teren.
  • Rejestracja i odbiór pakietów zlotowych odbywa się w pałacu. Numery startowe muszą być widocznie naklejone na pojazd

Teren parku wokół pałacu jest objęty ochroną konserwatora przyrody

  • Na terenie zlotu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi, czterema strefami. Strefy znajdują się na rogach budynku pałacowego. Widoczne są ceramiczne popielniczki oraz oznaczenia.
  • Na terenie parku i pałacu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu niezakupionego na terenie zlotu
  • Na terenie zlotu obowiązuje zakaz rozpalania grillów

 

Czekamy na Was na terenie zlotu 🙂 Do zobaczenia!